gototopgototop
Vítejte,
můžete se přihlásit nebo registrovat.    Nepamatujete si heslo?
DolůStránka: 123
Téma: Stavební povolení na bazén
#1
Anonymous (host)

Stavební povolení na bazén 29/07/2007 12:59  
Dobrý den, chci si postavit bazén a nejsem si jist jestli musím podat ohlášení nebo dokonce stavební povolení. Bazén asi 8x4m. Děkuji
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
#2
Pavel Dostál (Administrátor)
Administrátor
Příspěvky: 1242
graph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Pohlaví: Muž Bazény, sauny Narozeniny: 01.01.1974
Stavební zákon - stavba bazénů, ohlášení, stavební povolení 29/07/2007 14:28 Karma: 3
Podle nového stavebního zákona bazény do zastavěné plochy 40m2 nemusíte ani dokonce hlásit. Viz. níže. Pro jistotu ale prostudujte celý zákon jestli se na Váš případ nevztahují nějaké výjimky.

Celý zákon lze najít na adrese: ke stažení:
http://portal.gov.cz/wps/WPS_PA_2001/js ... 183%2F2006
k zobrazení po dílech:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/ ... s=10#10821


Cituji:

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

a) budovy, a to

1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti,
hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o
sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;

2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení
zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro
skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady
hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);

3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky, bez podsklepení;

4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše
do 16 m2 a do 5 m výšky;

5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2
zastavěné plochy a do 5 m výšky;

6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě,
a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m
výšky;

Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží,

b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod
vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací,
pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to

1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických
komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní
budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě
a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní
automaty a jejich stavební úpravy;

2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;

3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě
nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;

4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické
soustavy;

5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich
parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;

6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;

7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud
se nemění jejich trasa;

8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,

c) stožáry, antény a jiná zařízení, a to

1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů;

2. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících
elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;

3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení
do celkové výšky 1,5 m;

4. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;

5. podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy
a slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o
umístění stavby;

6. stožáry pro vlajky;

7. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;

8. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;

9. informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím
nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a
jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2;

10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;

11. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení
veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob
podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých
kulturních památek podle zvláštního právního předpisu^32), popřípadě
značkou stanovenou mezinárodní smlouvou,

d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné
zdi, oplocení, a to

1. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3
určené výhradně pro odběr plynné fáze;

2. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do
výšky 3 m;

3. zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do
objemu 50 m3 a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými
požadavky podle zvláštního právního předpisu^39);

4. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov
s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;

5. bazény do 40 m2 zastavěné plochy;

6. ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními
komunikacemi a veřejným prostranstvím^1);

7. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;

8. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými
pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,

e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví
osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí
a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je
kulturní památkou,
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
Zveřejňujeme soukromou a komerční inzerci.
Soukromý textový inzerát zde na fóru, cena 100 Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Komerční textový inzerát zde na fóru s odkazem, cena 200,- Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Slevy na více měsíců, nebo více inzerátů.
Příspěvek možno zadat do jakékoliv kategorie fóra.
#3
Anonymous (host)

Re: Stavební povolení na bazén 05/03/2008 18:57  
Dobrý den,náhodou jsem dneska řešila stejný problém,jaké a zda vůbec povolení na bazén vel.3x4x1,2m a na stavebním úřadě mi bylo sděleno,že musím podat žádost o stavební povolení a zaplatit 1000,-Kč kolek.Protože jsem neměla vyplněnou řádně žádost,tak jsem odjela domů.Našvaná jsem sedla a hledala na inernetu a našla zrovinka Vás a tuto rubriku.Nic jsem nevěděla o stavebním zákonu.Takže jsem díky Vám dost poučená a již vím více.Moc děkuji p.Dostálovi,díky tomu vím co mám dělat.Dášová. 8)
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
#4
Pavel Dostál (Administrátor)
Administrátor
Příspěvky: 1242
graph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Pohlaví: Muž Bazény, sauny Narozeniny: 01.01.1974
Re: Stavební povolení na bazén 06/03/2008 12:27 Karma: 3
Dobrý den, děkuji.
Nejsem si 100% jist jak to přesně je, ale mám pocit, že stavební úřad může rozhodnout, že povolení musíte mít. Setkal jsem se s tím, že úřady mnohokrát chtějí víc nad rámec zákona. S tím bohužel asi nic nenaděláte.
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
Zveřejňujeme soukromou a komerční inzerci.
Soukromý textový inzerát zde na fóru, cena 100 Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Komerční textový inzerát zde na fóru s odkazem, cena 200,- Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Slevy na více měsíců, nebo více inzerátů.
Příspěvek možno zadat do jakékoliv kategorie fóra.
#5
Pavel Dostál (Administrátor)
Administrátor
Příspěvky: 1242
graph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Pohlaví: Muž Bazény, sauny Narozeniny: 01.01.1974
Re: Stavební povolení na bazén 12/09/2008 15:50 Karma: 3
Dle nových zjištěných informací bude pravděpodobně nutno požádat stavební úřad o vydání územního souhlasu se stavbou (v případě, že se se sousedy domluvíte a oni Vám podepíší souhlas), nebo žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. (pokud sousedi budou proti). Doporučuji se zeptat nejdříve na st. úřadě co budete potřebovat a jestli to lze přes tuto žádost vyřídit.
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
Zveřejňujeme soukromou a komerční inzerci.
Soukromý textový inzerát zde na fóru, cena 100 Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Komerční textový inzerát zde na fóru s odkazem, cena 200,- Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Slevy na více měsíců, nebo více inzerátů.
Příspěvek možno zadat do jakékoliv kategorie fóra.
#6
Anonymous (host)

Re: Stavební povolení na bazén 30/04/2009 13:55  
Zdravím. Také se potýkám s povolením . Protože nemám souhlas sousedů(majitele příjezdové komunikace ) ) musel jsem podat žádost o umístění stavby. Protože očekávám,že majitel příjezdové komunikace dále nebude souhlasit , můžu očekávat , že bazén postavím tak za rok a možná ani to né. Projednával jsem to na Magistrátu a není jiné východisko. Varuji proto všechny- než si koupíte bazén nebo dokonce již kopnete díru(jako já) mějte dané povolení. Jinak pokuta stavebního úřadu za tzv. černou stavbu je až 500 000,.Kč Hold vše záleží na stavebním úřadě jak si co vylíčí, ale pokud má váš soused tady známé či jinak motivované lidi, méte smůlu.
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
NahoruStránka: 123
Návštěvnost


TOPlist

Odkazy


Infrapenely

Moderní způsob vytápění pomocí infrapanelů.

Virtuální sídlo pro firmy

Sídla pro firmy a živnostníky v Brně a Praze. Virtuální trvalé pobyty.

Odkaz zde?

Chcete odkaz zde? Kontaktujte nás na AliasProfiCZ()gmail.com

VybírámeVyhledávání


KontaktyLumír Konečný
Tel.: 603 869 293
lum.konecny (zav) gmail . com

Kancelář:
Potocká 7, Brno Kohoutovice

Otevřeno:
středa 13.00 - 15.00
(po dohodě i jindy)

Náhodný obrázek


Copyright www.abc-bazeny-sauny.cz | Podmínky použití stránek a možnost citací textů ze stránek. | Reklama na poradenském fóru
Veškerý obsah je chráněn autorskými právy.