gototopgototop
Vítejte,
můžete se přihlásit nebo registrovat.    Nepamatujete si heslo?
DolůStránka: 1
Téma: Návod na provoz bazénu
#1
Pavel Dostál (Administrátor)
Administrátor
Příspěvky: 1242
graph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Pohlaví: Muž Bazény, sauny Narozeniny: 01.01.1974
Návod na provoz bazénu 18/09/2005 18:48 Karma: 3
Vážení přátelé,

rádi bychom Vám poskytli několik praktických rad pro provoz bazénu. Na následujících stránkách Vám osvětlíme problematiku údržby Vašeho bazénu. Rozhodně si nemyslíme, že máme tzv. patent na rozum, a proto Vám některé rady mohou připadat naprosto jasné či banální, jiné zbytečně složité. Také praxe a různé zkušenosti uživatelů či firem mohou být různé a proto tento návod berte spíše jako pomůcku do začátku.Návod pro obsluhu filtračního kompletu

Většina pískových filtrací pracuje na stejném principu, proto uvádíme filtraci, kterou považujeme za nejfrekventovanější.Polohy šesticenstného ventilu:

Filtern filtrace -průtok vody z bazénu přes filtr zpět do bazénu
Rückspülen zpětné praní -průtok vody z bazénu přes filtr v opačném směru do kanalizace, popř. do zahrady
Nachspülen dopírání -průtok vody z bazénu přes filtr do kanalizace popř. do zahrady
Zirkulieren cirkulace -průtok vody z bazénu mimo filtr zpět do bazénu
Geschlossen uzavření -všechny vstupy ventilu jsou uzavřeny
Entleerung vyprázdnění -přímé vypouštění bazénu do kanalizace (mimo filtr)Nejdůležitější pravidla používání filtračního kompletu:

 při manipulaci s šesticestným ventilem musí být vypnuto čerpadlo
 pokud čerpadlo je v provozu (zapnuto) nesmí být šesticestný ventil v poloze uzavření (Geschlossen)
 pokud čerpadlo je v provozu (zapnuto) nesmí být nasávání ani výtlak zpět do bazénu uzavřen
 pokud čerpadlo je v provozu (zapnuto) musí být v bazénu voda a nesmí se připustit, aby čerpadlo pracovalo bez vody. (výjimku tvoří samonasávací čerpadla, která mohou jet bez vody cca. 30s – 60s – dávat pozor na zahřátí čerpadla)
 pravidelně kontrolovat tlak na manometru a případně proprat filtr.
 Je nutno dbát na včasné proplachování filtru, kontrolu sítek hrubých nečistot v celém systému.
 Zařízení může opravovat jen odborník.


Obsluha šesticenstného ventilu

Nejčastěji používané polohy ventilu:

Důležité: mezi jednotlivým přepínáním poloh je nutné vypnout čerpadlo, čerpadlo nesmí jet také při poloze zavřeno (geschlossen)

 Filtern – filtrace je nejpoužívanější filtrační poloha ventilu, při které se bazénová voda odebírá z bazénu (přes skimmer,. sací trysky, dnovou výpust, popř. z přepadové nádržez přepadové nádrže nebo vysavače napojeného na skimmer či sací trysku ) a prochází přes čerpadlo, šesticestný ventil, filtr – filtrační písek (kde se usazují nečistoty) a vrací se zpět do bazénu. (přes výtlační trysky). Při této poloze se filtrační písek zanáší nečistotami z bazénu. (doba, kdy se filtrační písek zanese nečistotami je závislá na stavu používání a údržby bazénu. Stav znečištění je při běžným filtrování úměrný tlaku ve filtru, který lze odečíst na manometru. Pokud se tlak na monometru zvýší je nutné filtr a v něm umístěný písek proprat polohou zpětné praní)

 Rückspülen - zpětné praní (propírání) je poloha při které dochází k zvíření filtračního písku uvnitř filtru a následnému odplavení nečistot do kanalizace. Doba propírání vody je závislá na stavu znečištění filtr. písku. (cca. 2-3 min). Při propírání lze znečištění vody kontrolovat na průhledném vizoru umístěném na boku ventilu. Při propírání dochází vlastně k vypouštění bazénu do kanalizace či zahrady, a proto je nutno dávat pozor kolik vody se vypouští. Tuto vodu je pak nutno znovu dopustit do bazénu.

 Nachspülen –dopírání se používá proto, aby se zvířený písek usadil zpět v původní poloze. Průtok vody je opět do kanalizace. Doba dopírání cca. 0,5-1 min.

 Zirkulieren – cirkulace je málo používaná poloha ventilu, dochází jen k cirkulaci bazénové vody mimo filtrační písek (používá se pro promíchání vody)

 Geschlossen – uzavření je málo používaná poloha ventilu, nutná pro uzavření všech průtokových cest

 Entleerung – vyprázdnění -jedná se o vypouštění bazénu, které se může použít k úplnému vypuštění, popř. upuštění bazénové vody. Voda odchází přes čerpadlo (mimo filtr) do kanalizace popř. zahrady.

Obsluha ručního vysavače

Příslušenství pro vysavač: Vysavač se používá pro vysávání nečistot v bazénu
teleskopická tyč
hlava vysavače
hadice k vysavači

Návod:

 Vypnout čerpadlo filtru
 Hadici vysavače vsunout do skimmeru popř. sací trysky, hadici pokud možno naplnit vodou (např. zavodněním přes vratné trysky ještě před vypnutím čerpadla)
 Nastavit ventil do polohy filtrace
 Zapnout čerpadlo filtru
 Vysávat, dle nutnosti (nevytahovat vysavač nad vodu, protože začne sát vzduch)
 Vypnout čerpadlo
 Sklidit vysavač
 Přepnout do další požadované polohy a zapnout čerpadlo


Pokud potřebujeme zvýšit sání vysavače, můžeme částečně uzavřít ventil dnové výpusti. (Vysávání je plně funkční pouze, pokud je skimmer zavodněn cca. v 1/2.. Nutno dávat pozor, aby se vysavač pohyboval pod vodou, a aby nenasával vzduch. Nutno kontrolovat, aby hadice od vysavače byla vždy průchodná.Důležité pro zazimování bazénu:

Před zimním období je důležité upustit bazén tak, aby vytvořený led, který plave v bazénu nemohl rozbít skimmer, trysky, protiproud, světla aj. díly usazené v bazénu. Filtr a čerpadlo se musí odmontovat a uskladnit. Je potřeba také zabezpečit, aby trubní rozvody neroztrhal led – nejlépe vypuštěním, zaizolováním na zimu atd. (různé bazény potřebují různý druh zazimování, obra¶te se prosím proto na dodavatele bazénu)

Všechny atrakce např. protiproud, různá čerpadla ... vč. jejich trubních rozvodů je nutno odvodnit příp. zaizolovat proti mrazu.


Údržba vody

Přestože na našem trhu je mnoho výrobců a dovozců různé chemie pro údržbu bazénu většina bazénové chemie má stejný princip.

Přípravky pro údržbu bazénu:

 regulátory pH

- pH minus – snižování kyselosti – granulát nebo prášek (nejčastěji používaný)
- ph plus - zvašování kyselosti – granulát nebo prášek

 Chlorová chemie

- chlorový granulát – rychlorozpustný – pro rychlé zvýšení obsahu desinfekce
- chlorové tablety – pomalurozpustné – pro kontinuální údržbu bazénu (nejčastěji používané)
- stabilizátor chlóru –pro stabilizaci chloru
- neutralizátor chloru – pro rychlé snížení obsahu chloru
- SAVO – jako náhražka pro desinfekci bazénu


 Bezchlorová chemie – (většinou na bázi peroxidů – peroxomonosulfád draselný)

- granulát - rychlorozpustný – pro rychlé zvýšení obsahu desinfekce
- tablety – pomalurozpustné – pro kontinuální údržbu bazénu (nejčastěji používané)

 Speciální chemie

- Algicid – jako prevence a hubení řas
- Vločkovače – Flockulanty – pro shlukování menších částeček, které filtrace nezachytí
- Multifunkční přípravky – nejč. Triplex, Triblok ... – desinfekce + hubení řas + vločkovač
- přípravky pro zazimování
- přípravky pro projasňování vody
- čistící přípravky
- odstraňování železa, vápenin ...

 Testery pro měření hodnot prvků ve vodě

- ruční chlor + pH – tabletový systém (nejčastěji používaný)
- ruční OXI (bezchlor.) + pH – tabletový systém
- testr pro měření tvrdosti vody - pásky
- Fotometry – kompletní rozbor bazénové vody – vyhodnocuje složení několika prvků

 Přístroje pro měření a desinfekci vody

- poloautomatické dávkovače – pouze dávkují des. prostředky
- automatické dávkovače – měří a dávkují des. prostředky
- ost. desinfekční přístroje
-ozonizátory – desinfekce pomocí vyráběného ozónu (snižuje dávkování chemie až o 90%)
-UV lampy – desinfekce pomocí UV záření (snižuje dávkování chemie až o 80%)
-ionizátory – des. pomocí uvolňování mědi a stříbra (snižuje dávkování chemie až o 80%)
-solenizační přístroje – elektrolytická výroba chloru ze soli (snižuje dávkování chemie)


Měření a dávkování

Nejdůležitější parametr, od kterého se odvíjí účinek jakékoliv chemie je kyselost vody (pH). Proto je nutné sledovat a upravovat pH ze všeho nejdříve. Ideální hodnota, při které působí desinfekce optimálně je v rozmezí 7,2-7,4 někdy se udává až 7,6. (k tomu slouží přípravky pH mínus a pH plus) (důležité upozornění: pokud kyselost vody pH a hodnoty obsahu chloru nejsou dlouhodobě v tomto rozsahu, může dojít k blednutí materiálů např. fólie, korozi i nerezových součástí bazénů apod.)

 Po napuštění bazénu by se měla kyselost vody upravit mezi 7,2 a 7,4 a následně desinfikovat větší dávkou desinfekčního přípravku. (viz. návod na obalu rychlerozpustných přípravků např. chlor. granulátem, SAVEM nebo bezchlorovou chemií)
 Po úpravě a desinfekci se může přistoupit k běžné údržbě:

- nastavit filtrování dle použití bazénu
- pravidelně kontrolovat pH a obsah des. prostředků a podle toho dávkovat
- proporcionálně dle objemu bazénu dávkovat přípravky proti řasám (Algicidy)
- pravidelně čistit stěny a dno bazénu – vysávat

 Pro minimalizování nákladů na chemizaci bazénů platí následující:

- zvýšit a optimalizovat filtrování
- propírat pravidelně filtr a používat vločkovače (kontrola tlaku ve filtru)
- pravidelné měření, dávkování a čištění
- vybírání a čištění všech sítek, skimmeru, předfiltru ...
- po dešti a při změně počasí měřit hodnoty pH a desinfekce – po dešti se voda kazí velice často
- kontrolovat teplotu v bazénu – při vysoké teplotě se voda kazí více
- před vstupem do bazénu se osprchovat
- omezit opalovací krémy – případně se osprchovat
- zamezit spadu nečistot do bazénu – zakrytí, omezení stromů a keřů ...
- nekoupat domácí zvířata
- používáte-li často protiproud a různé vodní atrakce je nutno dávkovat více des. prostředků
- Než začnete chemizovat zkaženou vodu promyslete si, zda není lepší a levnější tuto vodu vypustit, než ji chemizovat drahými prostředky. Může se totiž stát, že přes všechny prostředky voda stejně zpravit nepůjde a nakonec ji stejně vypustíte.


Je jen na Vás jakou optimální variantu zvolíte pro údržbu bazénu. Některé metody jsou cenově přístupnější ovšem s menším komfortem, některé nabízí maximální pohodlí ovšem s relativně vyšší počáteční investicí.


Příslušenství k bazénům a jejich použití

Jak Vám bazén bude sloužit, to také záleží na vybavení, které si k němu pořídíte.
 Nutné základní vybavení bazénu:

- filtrace (čerpadlo + filtr) – nejč. pískový
- vysavač bazénu – nejč. ruční (poloautomat, automat)
- sada chemie + testr pro rozbor vody + sí¶ky a kartáče na nečistoty

 Doplňkové vybavení:

- Ohřevy (el., plynové, altern. ohřevy)
- Osvětlení
- Desinfekční přístroje
- Solární plachty s navijáky
- Krycí plachty
- Mobilní zastřešení
- Atrakce (protiproudy, skluzavky, skákací prkna, masážní trysky ...)

 Solární plachta: používá se pro zamezení úniku tepla a odparu vody zásadně bublinkami dolů. Sol. plachta v žádném případě neslouží jako bezpečnostní ani pro zazimování. Plachta po zimě rozpraská a bude nepoužitelná. Také ji nenechávejte roztaženou na trávníku - tráva se spálí. Nejvhodnější je použít rolovací zařízení.
 Osvětlení: nesmí se zapínat pokud není pod vodou jinak se spálí
 Ohřevy: pokud máte zapnutý ohřev vody musí být v provozu také filtrace, jinak hrozí přehřátí ohřevu (je vhodné ohřev elektrotechnicky blokovat při vypnuté filtraci)
 Před dovolenou je vhodné vypnout všechny nadbytečné přístroje bazénu.
 Vysavače: princip ručního vysavače je popsán viz. výše. Pozor je nutno dávat na to, aby jakékoliv hadice nezůstaly přes okraj bazénu – může se stát, že se přes hadice bazén vypustí. Je vhodné hadice sklízet před sluncem a v nataženém stavu, aby nepopraskaly.
 Obruby bazénu: většina obrub bazénu se těžko čistí. Proto předem zabraňte jejímu znečištění.
 Mobilní zastřešení: u mobilního zastřešení je nutné dávat pozor v zimním období na sníh a pravidelně jej odmetat, hlavně při tání sněhu. Pozornost si zaslouží také vítr – pravidelně zavírat a zabezpečovat zastřešení proti podfouknutí větrem.
 Desinfekční přístroje: většina desinfekčních přístrojů pracuje jenom pokud pracuje i čerpadlo s filtrací, proto je nutné tyto přístroje synchronizovat. Pře dovolenou doplnit případné chemické prostředky.
 Vypouštění bazénu: než vypustíte bazén ubezpečte se u výrobce, zda je to možné. Některé bazény, zvláště plastové (polypropylen) a plechové nesmí být vypuštěny. Mohou se zhroutit pod tíhou okolní zeminy.


Bezpečnost

 Dávejte pozor na manipulaci s elektrickými přístroji u bazénu (rádio, klasický vysavač, el. sekačka, fén ...). V žádném případě je nenechávejte u bazénu v pohotovostním stavu, a vůbec ne s dětmi. Některé čistící přístroje používají bezpečných 12 V, přesto je lepší tyto přístroje odpojit než se začnete koupat.
 Pozor na chemii, jakákoliv chemie pro údržbu bazénu je většinou v koncentrovaném stavu a proto je vysoce žíravá a při špatném použití vysoce nebezpečná. Chemii uchovávejte zásadně mimo dosah dětí v originálních baleních, nejlépe na stejném místě. Dodržujte návody k použití. (Nemíchejte různé chemie dohromady). Po použití chemie se vždy dobře opláchněte. Nepodceňujte ochranné prostředky. Na počátku se může zdát, že chemie Vám s kůží nic nedělá, přesto po 5 minutách můžete mít úplně bílé ruce. Chraňte i oděv.
 U bazénu dávejte pozor nejen na děti, ale i na dospělé. Může se stát, že se i dospělý zraní padne do bezvědomí a pak se může stejně utopit jako dítě.
 Skákání do bazénu je dosti nebezpečné. Pokud ho chcete praktikovat, pak radíme s dozorem dospělé osoby.
 Nenechte děti běhat okolo bazénu. Honění okolo bazénu je také velice nebezpečné z hlediska kluzkosti většiny dlažeb.
 Koupání v bouřce a za deště je přímo životu nebezpečno.
 Pokud máte zastřešení bazénu musíte dávat pozor na úžeh či úpal, protože většina zastřešení má solární efekt a je pod nimi v létě velká teplota. Vhodné je alespoň jeden segment nebo přední čelo sundávat a tím i provětrat prostor bazénu.
 Vysoká či nízká teplota v bazénu může také způsobit zdravotní potíže, např. křeče a utonutí.
 Dávejte pozor na děti, aby nepili vodu z bazénu.
 Zapletení do solární nebo jiné plachty může být životu nebezpečné – nebezpečí utonutí

Riziko nebezpeční života nás potkává na každém kroku. Nedopus¶te, aby jste litovali, že jste si kdy bazén pořídili.

Přejeme Vám, aby Vám bazén přinesl mnoho radostí a užitku.

Pro další konzultace, připomínky jsme Vám plně k dispozici na kontaktech uvedených v záhlaví stránky.

Za realizační tým Alias profi, s.r.o.
Pavel Dostál
1999
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
Zveřejňujeme soukromou a komerční inzerci.
Soukromý textový inzerát zde na fóru, cena 100 Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Komerční textový inzerát zde na fóru s odkazem, cena 200,- Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Slevy na více měsíců, nebo více inzerátů.
Příspěvek možno zadat do jakékoliv kategorie fóra.
#2
Anonymous (host)

Re: Návod na provoz bazénu 11/06/2008 19:25  
prosim vas mame kalnou vodu v bazenu poradte
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
#3
Pavel Dostál (Administrátor)
Administrátor
Příspěvky: 1242
graph
Uživatelé "offline" Zobrazit profil uživatele
Pohlaví: Muž Bazény, sauny Narozeniny: 01.01.1974
Re: Návod na provoz bazénu 13/06/2008 09:02 Karma: 3
Dobrý den, zkuste projít již řešené diskuse, viz:
<!-- l <a class="postlink-local" href="www.abc-bazeny-sauny.cz/forum/search.php...=kaln%C3%A1+voda<!-- l
 
Administrátor zakázal anonymní příspěvky.
Zveřejňujeme soukromou a komerční inzerci.
Soukromý textový inzerát zde na fóru, cena 100 Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Komerční textový inzerát zde na fóru s odkazem, cena 200,- Kč za příspěvek na 1 měsíc.
Slevy na více měsíců, nebo více inzerátů.
Příspěvek možno zadat do jakékoliv kategorie fóra.
NahoruStránka: 1
Návštěvnost


TOPlist

Odkazy


Infrapenely

Moderní způsob vytápění pomocí infrapanelů.

Virtuální sídlo pro firmy

Sídla pro firmy a živnostníky v Brně a Praze. Virtuální trvalé pobyty.

Odkaz zde?

Chcete odkaz zde? Kontaktujte nás na AliasProfiCZ()gmail.com

VybírámeVyhledávání


KontaktyLumír Konečný
Tel.: 603 869 293
lum.konecny (zav) gmail . com

Kancelář:
Potocká 7, Brno Kohoutovice

Otevřeno:
středa 13.00 - 15.00
(po dohodě i jindy)

Náhodný obrázek


Copyright www.abc-bazeny-sauny.cz | Podmínky použití stránek a možnost citací textů ze stránek. | Reklama na poradenském fóru
Veškerý obsah je chráněn autorskými právy.