gototopgototop
Doména a obsah (nejobsáhlejší a nejstarší fórum o bazénech a saunách) je určena na prodej, možno i samostatně. Statistiky, cena a další info na aliasproficz () gmail.com

Sauny - výkladový slovník - terminologie výrazů

Sauny

Sauny

V této sekci pro sauny jsme pro Vás připravili výkladový slovník běžně používaných termínů ze saunového oboru. Rejstřík je seřazen dle abecedy. Pro přechod na jednotlivý termín klikněte na vybrané slovo, např. materiál, izolace, palubky atd.

Saunové termíny - odkazy

A --- abachi --- bezpečnost --- bloky --- borovice --- bříza --- C --- cedr --- ceny --- čidlo --- D --- desinfekce --- dlažba --- doplňky --- druhy --- dřevo --- dveře --- E --- ekonomika --- elektro --- esence --- F --- Fichte --- financování --- firmy --- fólie --- H --- Hemlock --- hliník --- hranoly --- I --- infrakabina --- instalace --- izolace --- J --- jedle --- K --- kabely --- káď --- kameny --- kamna --- keramika --- klima --- konstrukce --- kotel --- kryt --- L --- lavice --- lékař --- lípa --- M --- materiál --- mosty --- N --- nátěr --- nemoc --- normy --- O --- objem --- obložení --- odvětrání --- ochlazovací bazén --- okna --- olše --- opěrky --- osika --- osvětlení --- ovládání --- P --- palubky --- pára --- parozábrana --- plyn --- podhlavník --- podlaha --- polévání --- profil --- provoz --- příkon --- příprava --- přisávání --- R --- rozměry --- S --- sauna --- saunování --- severský --- skandinávský --- smrk --- smůla --- softline --- stavební povolení --- stěny --- suky --- světlo --- T --- Tanne --- tatran --- teak --- teplota --- termostat --- topol --- tvar --- typy --- V --- vata --- velikost --- větrání --- vlhkost --- výkon --- vzduch --- Weichholz --- Z --- zákon --- zámek --- zdivo --- zdraví --- ztráty ---


Saunová technologie - výklad

bezpečnost - zdraví

Z hlediska bezpečnosti je zapotřebí si dát pozor na některé montážní principy saun. Např. dodržovat předpisy pro elektroinstalace v sauně, a další bezpečnostní normy.

Na co je si potřeba dát pozor:

- připojení osvětlení a kamen (použít speciální silikonové kabely odolávající vysokým teplotám, osvětlení do vlhkých prostor ( montáže elektroinstalací musí provést odborník)

- nebezpečí požáru závisí hlavně na druhu použité technologie. Všechny materiály by měli odolávat teplotám nad 140 st. C, proto se používá jako materiál dřevo, tepelné izolace odolávající vysoké teplotě ( v žádném případě polystyren). Je nutno zabezpečit odstup hořlavých materiálů (dřevo ...) od zdroje tepla (kamen) dle návodu výrobce zařízení. U el. kamen nejč. min. 10 cm. U kamen na dřevo cca. 50 cm. Je vhodné zabezpečit do prostoru před saunou umístění hasicího přístroje případně hydrantu s vodou.

- zajištění dostatečné cirkulace a výměny vzduchu (většinou dle norem a návodů ke kamnům)

- protiskluzná úprava podlahy - nejlépe vhodnou keramickou dlažbou, případně rošty

- dodržování základních hygienických předpisů

- sprchování před vstupem do sauny, na lavice je vhodné nejdříve umístit ručník a zamezit styku dřeva s kůží, častá desinfekce lavic, podlahy atd. U veřejných saun dle provozního řádu.

- dbát na přístup osob, které jsou zdravé, případně doporučené lékařem. V každém případě se saunovat pokud je to možné min. ve dvou osobách, případně zajistit dozor nad osobami v sauně pro případ nevolnosti ...

bloky

Dřevěné bloky se používají u blokových saun, které se vyrábějí u dodavatele a potom se složí jako stavebnice přímo na místě. Viz. druhy saun.

financování - ekonomika provozu

 

Ekonomika provozu je stále diskutované téma. Různí provozovatelé mají různé názory. Z článku Ing. Milan Vocel CSc, člena dozorčí rady APR (Asociace pracovníků v regeneraci) vyplívá, (citace):

„ že sauna jako samostatný provoz může být efektivní jen tehdy, je-li využívána trvale na 60 - 80 %. Proto prvním předpokladem zefektivnění provozu je jeho důkladný rozbor, který by měl přinést podklady o tom, jaké je využití sauny během denního i týdenního provozu, v jednotlivých měsících i během celého roku. Ukazuje se, že ekonomicky nejvýhodnější je organizovat provoz pro skupiny návštěvníků na předplatné. Naopak nejhorších výsledků se dosahuje při provozu pro volně příchozí návštěvníky. Převládá-li provoz pro skupiny, pak provozní hodiny lze snadno přizpůsobit požadavkům návštěvníků. „

„ že práce na zefektivnění provozu veřejné sauny jsou náročné především s hlediska přípravy a zpracování podkladů u provozovatele. Je velmi účelné, aby při zpracování podkladů pomohli kvalifikovaní odborníci s dostatečnými zkušenostmi se saunovým provozem, kteří by se mohli podílet i na rozhodování o nutnosti dílčího nebo celko-vého řešení rekonstrukce. Asociace pracovníků v regeneraci může zájemcům pomoci v rámci odborné komise pro sauny konzultací, případně kvalifikovaným znaleckým posudkem, a může doporučit i některé firmy, které mohou případnou rekonstrukci potírny kvalitně zajistit. „

Celý článek a další informace jsou dostupné na stránce APR - www.sweb.cz/apr.

čidlo - termostat

Čidlo slouží pro snímání teploty uvnitř sauny. Při nízké teplotě dává ovladači a kamnům povel k zapnutí, při vysoké teplotě pak opět k vypnutí. Čidlo se umisyťuje na protější stranu kamen ke stropu. Je složeno z vlastního čidla a kabelu, který vede buď do kamen nebo ovladače.

desinfekce

Desinfekci sauny není dobré podceňovat. U veřejných saun je nutné dodržovat vyhlášku 135/2004Sb a schválený provozní řád. Ale i u soukromé sauny je nutno likvidovat případné zárodky plísní zvláště na roštech a lavičkách.

druhy saun

U nás jsou dostupné tyto druhy saun:

 • na míru do obestavěného prostoru, případně do rohu - zhotovené na místě
 • blokové sauny - zhotovené u výrobce a stavebnicově složené u zákazníka
 • sauny z masivu - styl roubené sauny

Každá sauna má svoje výhody a nevýhody viz. srovnání saun.

dveře

Dveře se vyrábí ze smrkových eurohranolů a palubek. Měly by být opatřeny průzorem, dřevěnými madly a bezpečnostním zavíráním. Uvnitř dveří by měla být izolace stejná jako u stěn, sklo by mělo být zdvojené izolační.

Druhy dveří:

 • Klasické dveře se sklem (2/3 sklo - symetricky umístěné na vodorovnou osu)
 • Dveře s malým sklem (1/3 sklo - v horní třetině dveří)
 • Dveře se sklem a křížem
 • Dveře s velkým sklem v rámu (3/3 sklo)
 • Dveře s kulatým oknem v horní třetině
 • Celoskleněné dveře (měly by mít kalené bezpečnostní sklo)

elektrické přístroje - instalace

Pro instalace elektrických zařízení (kamna, osvětlení ...) je nutno použít silikonové kabely, které odolávají vysokým teplotám. Dále je nutné dodržet elektrické předpisy (ČSN - 33 2000-7-703 elektrická zařízení) Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny, které dávají požadavky na instalaci kamen, osvětlení a ostatních zařízení v saunách.

esence

Esence jsou aromatické vůně, které se používají pro aromaterapii v sauně. Esence se přidávají do vody při polévání kamenů.

firmy

Na trhu je mnoho firem, které nabízejí montáž saun a infrakabin. Různé firmy však nabízejí různé druhy saun (blokové, na míru, vestavěné ...), používají různé druhy materiálu případně nabízí různou úroveň služeb. Proto je vhodné si vyžádat od případného dodavatele materiály a osobně jej navštívit.

fólie - hliník - parozábrana - odrazová vrstva

 

Hliníková fólie se používá pro svoji nepropustnost par jako parozábrana k zamezení vniknutí vlhkosti a páry do izolace sauny. Vlhkost, která vnikne do izolace může časem izolaci znehodnotit a izolace nebude plnit izolační funkci dobře. Parozábrana se dává před izolaci sauny ihned za palubky, případně za vzduchovou mezeru, která je mezi palubkami a izolací.

hranoly

Hranoly se používají na konstrukci sauny jako podkladní hranoly pod palubky. Měly by být z vyschlého sušeného dřeva. Rozměry mají většinou jako je tl. izolace tj. 4x4 cm, 4,5x4,5 cm, případně 4x8 cm.

izolace - tepelné mosty - únik tepla

Tepelné mosty jsou hlavním problémem prostupu tepla ze sauny. Tepelné mosty lze odstranit jednak dostatečnou vnější izolací zdiva a také použití vhodných izolačních materiálů v samotné sauně.

Do stěn saun se doporučuje tloušťka izolace 4 - 10 cm, ve stropě se tloušťka zvětšuje o 50%. Pro dlouhodobou životnost dřevěných konstrukcí ve stěnách a stropu má zásadní význam Al parotěsná zábrana, na jejímž kvalitním provedení závisí i její správná funkce. Jako izolace se používá izolační vata, která odolává vysokým teplotám. Dostatečnou izolací předejdete tepelným mostům, srážení páry na stěnách a v neposlední řadě ušetříte na energii otopu.

kameny

Kameny do sauny se používají k akumulaci teploty, k možnosti polévání kamen vodou nebo esencemi, případně slouží jako dekorace. V žádném případě nelze do sauny umístit pro polévání normální kameny. Kameny jsou speciální druh většinou lávového původu, které snáší změny teplot a nepraskají. Při špatné volbě kamenů se může stat, že kameny prasknou a střepina někoho zraní.

kamna - kotel - topidlo - zdroj tepla

Do saun se používají různé druhy topidel.

Elektrické kamna - dnes již nejčastěji používané topidlo. Vyrábí se v různých výkonech a designu. Výhodu mají v čistotě provozu, snadné regulaci, minimální náročnosti na prostor. Nevýhoda je pak v energetické náročnosti.

Topidla na dřevo - používají se tam, kde není možno použít elektrické kamna, případně, kde je potřeba navodit atmosféru klasické finské sauny. Nevýhodu mají v tom, že potřebují značný odstup od hořlavých materiálů. (cca. 50 cm). Výhoda je v menší energetické náročnosti.

Topidla na plyn a tekutá paliva - u nás se používají výjimečně - je u nich problém s umístěním, většinou se řeší na způsob výměníku (výměník je uvnitř sauny) a zdroj tepla (je vně sauny).

Saunová kamna slouží pro vyhřátí sauny. Dle objemu sauny a doby předpokládaného vyhřátí se navrhují různé watáže kamen. Kamna jsou vyrobeny z nerezu a jsou opatřeny zásobníkem na kameny. Kamna se zavěsí na stěnu sauny nebo se postaví na podlahu a opatří se dřevěným zábradlím (krytem)

Saunová kamna se dodávají včetně venkovního nebo vestavěného ovladače kamen (spínání kamen a osvětlení, regulace teploty a času), saunového čidla, silikonového kabelu mezi ovladačem a kamny a saunových kamenů.

Pozn.: veškerá elektroinstalace v prostoru konstrukce sauny by měla být tažena silikonovými kabely. Odstup kamen od hořlavých ploch (tj. i dřevěných stěn) je min. 10 cm (kromě stěny, na kterou se zavěsí kamna)

keramika - dlažba - podlaha

Keramika slouží většinou jako dlažba na podlaze pro jednodušší údržbu a desinfekci sauny. Měla by být neklouzavá s protiskluzným povrchem.

konstrukce

Konstrukce sauny se provádí z dřevěných hranolů nejčastěji ze smrku mezi nimiž je tepelná izolace zevnitř sauny přetažená hliníkovou fólií. Na hranoly se šroubují, přibíjejí nebo nastřelují vnitřní palubky. Pokud je sauna samostojící nebo s pohledovými stěnami, palubky se připevní i z vnějšku sauny.

materiál

Pro stavbu sauny je nutno použít dobře vyschlé dřevo. (podkladní hranoly, palubky, lišty, latě na lavičky ....). Pro elektroinstalaci je potřeba použít speciální kabely odolávající vysokým teplotám.

Seznam používaného materiálu:

 • palubky - severský smrk - topol - kanadská borovice - jedle
 • latě na lavičky, rošt, opěrky, kryt kamen - dřevo ABACHI, topol, osika, olše, smrk, jedle
 • podkladní hranoly - smrk lišty - smrk,
 • izolační vata
 • hliníková fólie - parozábrana - odrazová vrstva
 • osvětlení se stínidlem silikonové kabely
 • saunová kamna s ovládáním, čidlem a kameny další pomocný instalační materiál

nátěr - impregnace

Z hlediska bezpečnosti se sauna nesmí uvnitř natírat žádnými nátěry. Zvenku je možno saunu natřít lakem nebo klasickou netoxickou barvou.

normy - stavební povolení - zákony

Pro stavbu veřejné sauny je potřeba dodržet vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 135 2004Sb o hygienických limitech koupališť a veřejných saun a zákon o ochraně zdraví č. 258 2000Sb. Ostatní podmínky je nutno domluvit se stavebním úřadem v místě, případně z hygienickou stanicí. Důležité je dodržet elektrické předpisy (ČSN - 33 2000-7-703 elektrická zařízení) Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, oddíl 703: Místnosti se saunovými kamny, které dávají požadavky na instalaci kamen, osvětlení a ostatních zařízení v saunách.

rozměry - objem - velikosti

Veřejné sauny

Rozměry sauny a rozměry laviček, případně kubatura jsou u veřejných saun dány vyhláškou 464 2000Sb. Minimální výška 2,1 m, min. objem na osobu je 2m 3, šířka lavic min. 50 cm, přičemž nejvyšší stupeň musí být min. 120 cm od stropu, na osobu se počítá min. 1 m běžný lavice, jednotlivé díly lavic se musejí dát vyjmout a hmotnost musí mít max. 15 kg.

Soukromé sauny

U soukromých saun je ke stavbě benevolentnější přístup. Obvykle se zhotovuje o min. vnitřním rozměru 1,3x1,3 m, s výškou 1,95m. Minimální vhodný rozměr je 1,8x1,6x1,95m, optimální 2,0x1,8x2,0m. Nejsou ovšem výjimkou rozměry 2,5x2,2x2,4m. Velké rozměry ovšem představují podstatně větší náklady na ohřev sauny. Mylná představa je také, že do sauny by se měla vejít celá rodina.

obložení - palubky

Obložení saun je důležitým základním prvkem v každé sauně. Obložení by mělo být z dobře vyschlého a opracovaného dřeva. Na obložení saun se používá nejčastěji severský smrk, topol, borovice, jedle. Palubky pro obložení jsou různých druhů profilů:

 • softline - speciální profil palubek se zaoblenými hranami používaný na obložení saun
 • tatranský
  apod.

Palubky by měly být tlusté min. 12 mm a měly by být bez smolných kanálků. Z rubové strany palubek by měly mít vyfrézované drážky, aby nedocházelo ke kroucení. Je potřeba si uvědomit, že dřevo je přírodní materiál, a že zdravé suky ve dřevě jsou běžnou součástí. I dočasné ronění smůly není nutno považovat za vadu. Nesmí se ovšem vyskytovat ve vysokém počtu. Barva dřeva je závislá na různých druzích dřev, přičemž i stejný druh dřeva může mít různé odstíny, což není povahovou vadou.

klima - teplota - vlhkost - odvětrání - přisávání

Klima a tudíž i odvětrání sauny je důležitým bezpečnostním prvkem v sauně. Dle normy je nutno dosáhnout výměny vzduchu 20 m3 /h na osobu. Při zakoupení saunových kamen Vám výrobce většinou doporučí průměry přisávání a odvětrání vzduchu. Teplota vzduchu by měla být max. ve výšce 1 m - 80 st. C, v 1,5m - 90 st. C, ve 2,0 m - 100 st C, maximální relativní vlhkost 15 %, min. osvětlení 40 Lx, + nouzové osvětlení.

Sauna musí být vhodně větraná, aby se z ní odváděly výpary z potu. Přívod čistého vzduchu musí jít pod topidlo nebo za topidlo a odtah musí být na protilehlém místě sauny co nejníže, obvykle pod úrovní spodní pryčny. Odvětrání u stropu je zásadně chybné, neboť zvyšuje tepelné ztráty.

ochl. bazén - ochlazovací káď

Ochlazovací bazény slouží jak název napovídá k schlazení po sauně. Používají se saunové kádě ze dřeva nebo z laminátu, případně keramické bazénky. Jako alternativu lze samozřejmě použít i sprchy.

U veřejných ochlazovacích bazénů je nutno dodržet hygienické požadavky dle vyhlášky č. 646 2000Sb. min. hloubka 50 cm, vel. bazénku min. 0,5 m2 na 1 osobu v sauně, musí být opatřen přepadem a odkanalizován dnovou vpustí. Během provozu musí voda trvale odtékat do kanalizace - voda může cirkulovat pouze za předpokladu její stále chlorace, bazén o hloubce větší než 70 cm musí být opatřen žebříkem nebo schůdky, teplota vody max. 10 st. C.

okna

Okna v saunách se používají ojediněle. Slouží spíše k zlepšení vzhledu. Vyjímku tvoří malé okénko v saunových dveřích, které slouží jako bezpečnostní průzor ke kontrole osob. okna musí být izolační.

lavice - opěrky - podhlavníky - rošty - kryty kamen

Pro zpříjemnění chvil v sauně slouží několik doplňků. Některé z nich jsou takřka nezbytné a hodně používané, jiné slouží spíše k nadstandartu.

Možné doplňky:

 • teploměry a vlhkoměry (nejč. kombinace)
 • přesýpací hodiny
 • elektrické hodiny
 • vědro a naběračka pro polévání kamen
 • rošty
 • podhlavníky
 • kartáče
 • vonné esence
 • kameny
 • zvlhčovače
 • lavice před saunu atd.

Lavice, opěrky, podhlavníky, rošty, kryty kamen se vyrábějí převážně z listnatého ze dřeva, které nemá takovou akumulaci teploty jako dřevo z jehličnatých stromů. Proto se využívají např.: abachi, topol, osika, lípa, kaštan ...

Lavice by měli mít rozměr min. 50 cm (dle možností), měly by být sešroubovány tak, aby měly mezery mezi jednotlivými deskami cca. 1 - 1,5 cm. Desky by měly být tlusté cca. 2-3 cm s šířkou 6 - 12 cm. Šrouby by měly být buď zapuštěné nebo šroubované zespodu, případně skryté. Delší lavice by měly mít nohy, aby se neprohýbaly. Lavice by neměly být připevněny napevno, aby se mohly vyjmout ze sauny.

Opěrky se montují na stěnu saun nad lavice, aby se saunující neopíral přímo o obklad saun, který většinou mívá vyšší teplotu než dřevo použité na opěrky. Proto se opěrky vyrábí ze dřeva, která nenabírají tak teplotu jako palubky. (abachi, topol, olše, osika)

Podhlavníky se používají jako doplněk saun pro podložení hlavy nebo nohou.

Rošty se používají na podlahu pro dekoraci a pro možnost stoupnutí místo na chladnou zem. Ve veřejných saunách se z hlediska hygieny nedoporučují.

Kryt kamen se používá, aby se saunující nemohl popálit o kamna. Vyrábí se většinou ze dřeva, aby nepálil. Je nutno také dodržet bezpečný odstup od kamen , viz. také odkaz kamna.

sauna a saunování

Proč mít saunu

Saunování získává čím dál více na oblibě a věnuje se mu stále větší procento populace v mnoha zemích světa. Za tisíciletí prošlo saunování mnoha změnami, ale základní účel zůstal zachován. Pobyt v sauně způsobuje uvolnění organismu, relaxaci, zmírňuje revmatické potíže atd. V dnešní době se sauny podobně jako bazény stávají samozřejmou součástí vybavení rodinných domů, kde vytváří prostředí vhodné k relaxaci. Jedná se jak o sauny vestavěné v interiéru budovy, tak i o sauny venkovní, tzv. saunové domky.

Sauna označuje fyzikální prostřední s kontrastními hodnotami teplotami a vlhkosti vytvářené v prohřívárně.

Saunování má především výborný preventivní účinek. Pravidelné saunování zvyšuje odolnost organismu proti běžným infekcím horních cest dýchací, povzbuzuje a vylaďuje nervové i hormonální funkce organismu a pomáhá orgánům při intenzivním pocení zbavovat se ve zvýšené míře zplodin látkové přeměny.

Známé účinky:

Z léčebného hlediska (autor není lékař) má saunování podpůrný význam. Z literatury a praxe je známo využívání aromaterapie (při léčbě horních cest dýchacích, při poruchách pohybového ústrojí, při nespavosti), sauna se využívá k prohřátí kloubu u některých ortopedických diagnoz, při některých klimakterických potížích apod. Zajímavých výsledků se dosahuje též při saunování mentálně postižených dětí v denních stacionářích. Sauna však není samospasitelná.

Následující řádky zklamou určitě ty, kteří si myslí, že saunováním zhubnou. Pravda je, že se při saunování během 1/2 hodiny ztratí 500 g vody, pravda je i to, že saunování pomůže k lepšímu rozložení vody v organizmu, což snižuje např. otoky u lidí s nadváhou, když mizí voda z tukových tkání. Nahromaděné tukové zásoby však nezmizí a vodu po saunové lázni rychle doplníme.

Sauna však není vhodná pro všechny. Někomu je sauna doporučena (indikována), ale někomu je přímo zakázána (kontraindikována). Úplný seznam indikací a kontraindikací by vydal na dvě stránky. Nicméně, stručně řečeno sauna je vhodná pro zdravé osoby, u nichž nebyly zjištěny známky nějakého závažného onemocnění (akutního nebo zhoršeného chronického). Pro příjemné saunování je důležitý momentální psychický stav a okamžitá tělesná dispozice. Nemocný by se měl před návštěvou sauny poradit se svým ošetřujícím lékařem. Některá onemocnění nepatří do sauny vůbec (akutní záněty, některé kožní projevy, kontraindikované gynekologické problémy a degenerativní onemocnění, apod.)

infrakabina

Infrakabina někdy nesprávně zvaná (infrasauna) nahrazuje klasické saunování, založené na principu prohřívání lidského těla pomocí přenosu tepla infrazářením. Při této formě saunování se prohřívá nejen povrch těla, ale teplo proniká i do hloubky tkáně a dochází k rychlejšímu prohřátí požadovaných částí těla než při klasickém saunování.

K ohřevu organismu dochází přenosem tepelné energie infračerveným zářením v neviditelné části spektra (princip soluxu při nahřívání čelních dutin) ne ohřevem od horkého vzduchu (cca. 115°C) jako u klasické sauny.

Výhodou je i nižší okolní teplota vzduchu (cca. 55°C) v infrakabině a tím zpřístupnění této terapie i lidem, kteří nemohou ze zdravotních důvodů využívat klasické sauny (po konzultaci s lékařem astmatici, alergici, kardiaci, ...)

Infrakabina spaluje kalorie a ovlivňuje nadváhu, podporuje krevní oběh a posiluje kardiovaskulární systém, odstraňuje bolesti, ulevuje kloubům a ztuhlosti, odstraňuje toxiny a minerální odpad, zotavuje pokožku, zlepšuje imunitní systém, omezuje stres a únavu. Tím infrakabiny nacházejí uplatnění ve zdravotnictví, sportovních klubech, rehabilitačních ústavech, kosmetických centrech, hotelích a v neposlední řadě i v domácnostech po celém světě.

Infrakabiny se staly hitem letních olympijských her v Atlantě, kde je sportovci používali pro rychlou regeneraci sil a nedávno s úspěchem vyzkoušeli infrakabinu na palubě raketoplánu i američtí astronauti.

Infrakabina je úsporná, potřebuje méně energie, pro saunování cca. 1kWh = 4 Kč, je účinná při nižších teplotách cca. 55°C, je připravena k provozu po 10-15 minutách po zapnutí, maximální doba pobytu 45 minut.

Známé účinky:

 • Zvyšuje rozpínavost tkáně.
 • Ihned snižuje ztuhlost končetin, kloubů a zad.
 • Snižuje svalové napětí.
 • Mírní bolesti.
 • Stimuluje krevní oběh.
 • Působí při léčbě chorobných zánětlivých procesů kůže.
 • Vhodný doplněk pro redukci váhy. Za 30 min. spálí až 600 cal.
 • Součást přípravy sportovců před i po zátěži. (testováno na OH v Atlantě)
 • Účinná relaxace a regenerace organizmu.

Sauna x infrakabina

Na tuto otázku je obtížné odpovědět, jelikož, každý zvládá klima sauny či infrakabiny jinak. Nejlepší je vyzkoušet si saunu nebo infrakabinu tzv. "na vlastní kůži". V každém městě bývají veřejné sauny. U infrakabin je tomu poněkud jinak. Vzhledem k tomu, že infrakabiny jsou poměrně nový prostředek používaný pro regeneraci, nesetkáte se s veřejnou infrakabinou tak často jako se saunou. Přesto se infrakabiny začínají rozšiřovat ve fitcentrech, hotelích a regeneračních centrech. Před pořízením sauny nebo infrakabiny je vhodné konzultovat Vaše případné nemoci se svým lékařem, který vám poradí, zda ta či ona kabina je vhodná pro Vaše problémy.

dřevo


smrk - (Fichte, Rottannne, european spruce, abette roso)

Smrk se využívá na obložení stěn saun. Na výrobu palubek pro sauny se používá nejčastěji severský skandinávský smrk. Barva nažloutle bílá až načevenale bílá. Smrkové dřevo se hojně vyskytuje po celém území Evropy.


topol - (Pappel, black poplar, pioppo nero, populieren)

Topol se používá na obložení saun, výrobu kompletního vybavení: lavičky, opěrky, podhlavníky, rošty. Vyskytuje se hlavně v jižní Evropě. Barva je bělavé až nažloutlé, příp. světle hnědé.


abachi - (Weichholz, obeche, samba, wawa, ofa, sam, ayous, arére, obechi)

Dřevo Abachi se používá pro stavbu saun na výrobu laviček, podhlavníků, roštů, opěrek, krytů kamen. Výhoda tohoto dřeva je v jeho nízké objemové hmotnosti a tudíž nízké akumulaci tepla. Abachi je dřevina vyskytující se v Africe v tropických nížinných deštných lesích. Dřevo je nažloutle bílé až žluté nebo hnědožluté. Jako náhradu tohoto dřeva lze použít: topol, lípa, olše, osika, javor, kaštan.


jedle - (Edeltanne, Weißtanne, silver fir, dennen)

Jedle se používá v saunách používá hlavně na výrobu palubek, ale i na výrobu laviček, opěrek atd. barva je nažloutle až načervenale bílá s našedlým odstínem.


Hemlock - (alaska pine, grey fir, Hemlocktanne)

Hemlock je speciální druh borovice rostoucí na západě severní Ameriky, (Aljsška, Kalifirmie, Oregon, i v Evropě). Používá se v saunách na výrobu palubek pro obložení stěn a stropu.


borovice - Kiefer - pine

Borovice (Kiefer, pine, redwood, sosna, furu) - toto dřevo se používá na výrobu palubek pro stavbu saun. Dřevo je načervenalé nebo nažloutlé


osika - (Aspe, Zittelpappel, aspen, poplar)

Používá se na výrobu laviček, podhlavníků, roštů. Barva je bělavá až nažloutle bílá. Vyskytuje se v Evropě, Asii, Sibiři, Číně.


lípa - (Linde, tilleul, lime, tiglio)

Používá se na výrobu laviček a opěrek v sauně, případně na diplňky saun - naběračky na vodu. Vyskytuje se v Evropě. Barva je bělavá, nažloutlá, někdy lehce nahnědlá.


olše - (Gemeine Erle, Roterle, black alder, elzen)

Olše se používá na výrobu laviček, podhlavníků, opěrek. Barva je načervenale bílá až hnědá.. Vyskytuje se v Evropě, Sibiři, Africe.


cedr - (cedro, red cedar, cedrela, aluk)

Cedr správněji cedro se používá pro obložení infrakabin, výjimečně pro obložení saun. Barva dřeva je červenohnědá. Vyskytuje se v Jižní Americe.


teak - (Indienteak, Burmateak, kembal, semerang )

Na sauny se používá výjimečně na vnitřní obklady. Vyskytuje se v Asii. Barva tmavě hnědá, až černě žilkovaná.
Návštěvnost


TOPlist

Odkazy


Hliníkové dveře

Luxusní vstupní hliníkové dveře. Odolné a bezpečnostní dveře.

Virtuální sídlo pro firmy

Sídla pro firmy a živnostníky v Brně a Praze. Virtuální trvalé pobyty.

Odkaz zde?

Chcete odkaz zde? Kontaktujte nás na AliasProfiCZ()gmail.com

Virtuální sídlo a trvalé bydliště v Brně.
Levné prostory pro oslavy a večírky v Brně.

Moderní vnitřní i venkovní sauny na míru pro domácí i komerční využíti vyrábí a dodává Wellness Vision.

Kuchyně Ostrava

Jsme specialisty na moderní kuchyně na míru. Splnte si své přání.

Dřevohliníková okna

Moderní a kvalitní dřevohliníková okna do vašich domovů.

Autopůjčovna

Autopůjčovna aut a dodávek, prověřené vozidla za skvělé ceny.

Virtuální sídlo pro firmy

Sídla pro firmy a živnostníky v Brně a Praze. Virtuální trvalé pobyty.

Odkaz zde?

Chcete odkaz zde? Kontaktujte nás na AliasProfiCZ()gmail.com

Virltuální sídlo pro firmy

Virtuální sídla pro firmy a živnostníky v Brně. Virtuální trvalé pobyt

Vyhledávání


Některé slevy


Další slevy můžete nalézt v našem internetovém obchodu

Sekce obchodu:
Náhodný obrázekCopyright www.abc-bazeny-sauny.cz | Podmínky použití stránek a možnost citací textů ze stránek. | Reklama na poradenském fóru
Veškerý obsah je chráněn autorskými právy.