Bazny, sauny, infrakabiny - int. a kamenn prodejna

Alias profi s.r.o.
Prodejna: Potock 7, Brno, 623 00
Objednvky a dotazy: AliasProfiBrno () gmail . com

Strana 2

V ESK REPUBLICE

Dopravu lze konzultovat na tel.: 736 603 123 ppadn na
(jako orientaci mete pout tabulky dole)POZN.: pokud se zbo pipravuje na mru nebo zsilka m vysokou hmotnost (nap. komplety na monte, psek atd.), je podmnkou hradit zlohu nebo celou platbu pedem. (vyjma uritch set) V tom ppad Vm zaleme pokyny k platb.

CENY DOPRAVYPOZOR: zsilky se odeslaj 1x tdn. V ppad zsilek vtho obsahu (palubky, sety atd) je nutno potat min. 5 - 10 dn a to po konzultaci a po uhrazen zlohov platby ve vi 50% nebo 100%.
Dkujeme za pochopen.

CENA DOPRAVY V ESK REPUBLICECena dopravy v. dobrenho za 1 ks balku.
0-5 kg 115,-
5,1-49 kg 133,-

Ceny dopravy - nejsme pltci DPH
Vy hmotnosti se sname rozdlit do vce balk tak, aby to bylo pro Vs co nejvhodnj.Nkdy je nutno zbo rozdlit z dvod velikosti zbo do vce balk a v tom ppad se cena pot za kad balk zvl᚝.
Me nastat situace, kdy je zsilka rozmrn a je poteba ji zaslat jinm druhem pepravy, v tom ppad Vs kontaktujeme a sdlme Vm cenu za dopravu a Vy se pak rozhodnete.


Klov slova poslednho hledn

mo�sk� s�l baz�nov� mog zatka_do_skimru kamenná sauna p�skov�+filtrace+k+bazenu �erpadla baz�ny materi�l na stavbu sauny n�hradn� hadice k vysava�i usspa magnet philips clona modr magnety na vrata dve�e masivn� b�l� vtokov� hlavice plastov� matice sůl saunov dvee celosklenn lavi�ky f�lie france reinfresch polystyr�nov� bedn�n� smc amcor d850 regulátor+hladiny+vody kruhov� baz�n p�sek v �SN bez chemie gua roura solární plachty forum membr�nov� ventily pvc odpar klapka skimeru ucpvka erpadla dool hlin�kov� folie paroz�brana mirel písková filtrace sf 45 d�ev�n� vana bazar filtr+pitn�+voda skimmer sac� tryska palubky+profil+softline nerezov� poklop uv+zivka+75w baracuda x7 quattro cz n�vod bazar solrn ohev k baznu kko� vodc lita k�� PVC dnová vpust www.apool.cz sol�rn� kolektory sc materi�ly+k+stavb�+sauny vytapení bazenu návod na stavbu sauny ¨vysavac bazenu superisol stavba +sul palubky topol t kus 32 mm kartu�ov� filtr do jacuzzi superisol praha 6 niper 1 nakresy sauny vroba sauny skimmer+15x15 hlinikova+folie+kg bazen+plachta+navijak "saunov�+kamna" sauna+jej�+stavba zámek+k+zadlabání �ir�+kalen�+sklo postavit si sám saunu sauny v praze kruh pískový filtr p500 akce Aromatick oleje pro sauny plech l profil tk+folir poolblock vločkovací+kartuše navijak na plachtu bazenu chloroz chlor d�ev�n�+k��+dwg badu jet aroma lampa �ern� mozaika kk plast lavi�ka lat� filtr sol�rn� oh�evy baz�n� nahadní díly k čerpadlu astral victoria 16m3/hod hadice lat 6 x 2 cm viplanylový plech A00330 vý roba infrasauny kabel �idlo do sauny

mo�sk� s�l baz�nov� mog zatka_do_skimru kamenná sauna p�skov�+filtrace+k+bazenu �erpadla baz�ny materi�l na stavbu sauny n�hradn� hadice k vysava�i usspa magnet philips clona modr magnety na vrata dve�e masivn� b�l� vtokov� hlavice plastov� matice sůl saunov dvee celosklenn lavi�ky f�lie france reinfresch polystyr�nov� bedn�n� smc amcor d850 regulátor+hladiny+vody kruhov� baz�n p�sek v �SN bez chemie gua roura solární plachty forum membr�nov� ventily pvc odpar klapka skimeru ucpvka erpadla dool hlin�kov� folie paroz�brana mirel písková filtrace sf 45 d�ev�n� vana bazar filtr+pitn�+voda skimmer sac� tryska palubky+profil+softline nerezov� poklop uv+zivka+75w baracuda x7 quattro cz n�vod bazar solrn ohev k baznu kko� vodc lita k�� PVC dnová vpust www.apool.cz sol�rn� kolektory sc materi�ly+k+stavb�+sauny vytapení bazenu návod na stavbu sauny ¨vysavac bazenu superisol stavba +sul palubky topol t kus 32 mm kartu�ov� filtr do jacuzzi superisol praha 6 niper 1 nakresy sauny vroba sauny skimmer+15x15 hlinikova+folie+kg bazen+plachta+navijak "saunov�+kamna" sauna+jej�+stavba zámek+k+zadlabání �ir�+kalen�+sklo postavit si sám saunu sauny v praze kruh pískový filtr p500 akce Aromatick oleje pro sauny plech l profil tk+folir poolblock vločkovací+kartuše navijak na plachtu bazenu chloroz chlor d�ev�n�+k��+dwg badu jet aroma lampa �ern� mozaika kk plast lavi�ka lat� filtr sol�rn� oh�evy baz�n� nahadní díly k čerpadlu astral victoria 16m3/hod hadice lat 6 x 2 cm viplanylový plech A00330 vý roba infrasauny kabel �idlo do sauny
zpt